DATUEN PRIBATUTASUNA

  • Zure datuak Urtxintxa Eskolak kudeatzen duen data basean txertatuak izango dira.
  • Datu horiek zurekin lan eskaintzak eta lan harremanak sortzeko erabiliak izango dira soilik.
  • Zure fitxa betetzen duzunean, adierazi behar duzu zure datuak beste erakundeen lan eskaintzetarako erabiliak izatea nahi duzun ala ez. Ez baduzu nahi, zure datuak ez dira inoiz Urtxintxa ez den beste erakunde bati bidaliak izango.
  • Beste erakundeek aisialdiko heziketako langileen eskaria egiten digunean (zure fitxan baiezkoa adierazi baduzu), soilik zure izen deiturak, telefonoa eta e-maila jasoko ditu.